Author Topic: Rymwoorde  (Read 89607 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Meraai vannie Baai

 • Guest
Rymwoorde
« on: May 01, 2012, 01:52:10 AM »
Hier is 'n klompie rymwoorde wat ek deur die jare bymekaar gemaak het met toestemming van verskeie skrywers.

Kosbare erfenis uit die Afrikaanse skatkis: enkele woorde met: eë / ië / ieë / oë / ê
 
leë ... beleë ... seë ... parodieë
 
versreël ... reëls ... weerspieël ... Fariseër .... fantasieë ... millenniërs
 
bruindroë ... ongenoeë ... vroeë ... lewensmoeë

Ethiopië ... Somalië ... Sentraal-Morawië ... Italië ... Namibië
 
kommersiële ... essensiële ... kliënte ... eksponensiële
 
diëte ... finansiële ... kommersiële ... offisiële

seremoniële ... substansiële ... kopiëring ... lisensiëring

keël ... seël ... motreën ... reën ... reënbui ...

weë ... vanweë ... lewensweë ... vlieë ...

geleë ... breë ... bejeën
 
Hoër ... poësie ... poëtiese ... koeël ... ... vroeër ... vroeëre ... onvermoë ...

misnoeë ... Oorloë ... voël ... oë ... teorieë ... biografieë ...

droë ... vermoë ... geboë ...

vêr ... lê ... afgelê ... belê. ... sê .... gesê ... (Marais)

wêreld ... kêrel ...

primêre .... sekondêre ... tersiêre ... intermediêre ... molekulêre ...

militêre ... literêre ... bêre
 
Nog rymwoorde:
 
Ninevé ... dié

Hete ... kole ...

verwoestende vure .... ongure bure .... kwetsende woorde .... swetsende

Iere ... verwelkte ... kelkblare ... sigare ... kitare ...

stand .. land ... wand .. sand

stamme ... kamme ... vlamme ... gramme
 
raad .. daad ... waak ... soldaat ... weldaad

handel ... wandel

ding .. ring .. sing .. wring .. dwing .. kring
 
Herinnerings ...... verstarring ... inbeelding ... verbeelding
 
verdubbeling ... huldiging

mag ... krag .. sag ... dag ... nag.. vrag
 
vrees ... wees .... bedees
 
aweregs ... slegs
 
betuig .... getuig ... oortuig ... voertuig

drankie ... sappie ... koffie ... wyntjie ... glasie

fouteer .... komplimenteer ... argumenteer

fokalisator ... faktor ... mentor .... rektor ... motor
 
ootmoed ... versoen

saamgebind .... gevind ... ontbind

waardeer .. begeer ... makeer

dankbaar .... onderskraag

krag ... drag

skyn ... klein

kyk ... lyk ... pryk .. tyd .. verwyt .. jolyt

beur .... geur ... reus ... kneus

bult ... skuld

seisoen ... versoen
 
aanbidding ... vervulling

soet ... ontmoet

gespoed .... gemoed .. vermoed
 
waag ... gaan ... waan

daar ... plaas ... waar ... taal ... faal
 
teer .... verkeer ... verleer .. vereer
 
gebuig ... getuig

betreur ... geskeur .... verskeur ... gekleur ... gegeur ... fleur
 
bevry ... lei

feil .... heil
 
nimmer ... immer

goed ... woed
 
duur .... guur ... vuur

ontsenu ... voortstu .... gru .... sku
 
snuf ... muf

maak .... smaak ...wraak
 
gewaar ... ervaar

bereik ... klein
 
sekuriteit ... feit .. geit
 
gordyne ... lyne
 
ontvang ... verlang

eeue .... meeue

joligheid ... vrolikheid ... dorheid
 
bied ... verniet
 
groot .... nood ... monoloog

droom ... vroom ... ingenoom ... bewussynstroom

oplet .... gebed

prys ... bewys

loon .... toon
 
oker .... moker ... stoker .... roker
 
aandskemering ... mymering ... vermoeiing .... oorwinning ... vervulling
 
flou ... dou
 
prys ... bewys

loon ... toon
 
sommer ... kommer

verdroog ... omhoog

vergeet ... heet
 
speke ... leke
 
bied ... geskied

aardsheid ... volheid ... grootheid ... wulpsheid ...

vergetelheid ... onkundigheid
 
knorrende ... huilende ... tjankende .... vraende

prag ... nag

toegewy ... verbly

saam....naam
 
smelt ... veld

duister ... luister
 
bedruk ... geluk

kwyn ... verdwyn .. verskyn ... gryns ... kwatryn ... belyn ... woestyn ... konyn
 
gedoop ... hoop ... ontknoop
 
oorwonne ... onbesonne ... herwonne
 
groot .... bloot ... skoot
 
kom ... alom

bespeur ... geur ... kleur
 
broos ... roos

loom ... vroom ... droom ... chroom
 
spontaan .. bestaan ... verstaan
 
verlig ... gesig

vlekkeloos ... goddeloos
 
om ... kom

gebreek ... bespreek
 
eindelik .... onvermydelik

vertraag ... behaag

jaar ... gevaar .. ervaar .. bewaar
 
stil ... wil

krag ... vrag ... drag .. sag .. lag .. wag ... nag ... skag
 
koggel ... boggel
 
poort .. ongehoord
 
kortstondig ... skuldig
 
geraak ... gemaak

beste ... wense
 
waaroms .. hoekoms .. toekoms

onwillig ... veilig

stuur ... verduur ... guur .. vuur ... duur
 
lug ... vlug ...kug

skyn ....verdwyn
 
alom ... kom

buk .... pluk
 
trek .... rek ... strek

swig ... lig
 
irritasies ... komplikasies

generasies .. fieterjasies .. otterjasies ... klaasvakies

leed ... verteer ...soseer ... eet
 
terugdeins ... peins ... bereik

gebruik ... geruik

poort ... hoort

pruttel ... vroetel
 
verdring ... verwring

gedwonge ... verwronge

geslete .. verslete

kla ... dra

hou .. bou .. klou ... grou ...sou
 
strewe ... lewe ... klewe...

gegewe ... sterwe

sipresse ... bresse
 
Dissipels .... tempels ...

Christus ... Jesus
 
Skrifgeleerdes ... Fariseërs
 
gevoel ... doel ... koel ... voel .. soel

voorspoed ... ontmoet
 
geluk ... gedruk ... verdruk

vrede ... rede ...verskansde
 
gedagte ... verkragte

probeer ... presteer ...begeer

beheer ... verleer

skel ... wel ... kwel ... geswel
 
tyd ... profyt

geld .. skeld

verskil ... wil ....gril ... kil
 
tref ... besef
 
ontwaak ... smaak

verklaring ... ervaring
 
oorbrug...aandurf

vind .. ontbind
 
ligter ... hinder ... verminder

vernaam ... spontaan
 
bestand ... hand

eensaamheid ... droefheid
 
benoud ... verkoud

skulde ... gulde

besef ... verhef
 
versag ... gelag .. verkrag

teister ... fluister ... luister ...gister
 
minder ... hinder
 
eg .. reg .. weg .. sleg

naby ... verby
 
sien .. dien

weifel ... twyfel
 
vind ... vrind .. bemind

verfomfaai ... kromdraai ... verraai ... geskaai
 
runnik ... grinnik ... monnik ... snik
 
kort ... word

astrant .. verstand .. bestand
 
ontluik...bereik ..verryk

luid ... huid ... suid ....

ruit ... kuit
 
komplimente .. sentimenteel ..

sug ... sug

bedroef ... beproef
 
ongemerk ... bewerk

bereik ... ontduik ... ontluik
 
staan ... staal ... behaal

smaak...gaan

swig ... doelwit

smarte ...trane

beproewings .. versoenings ... bemoedigings ...kwytskeldings
 
hipotese .... belese

ken .... wen ... pen

versteur ... gebeur

verlange ... belange ... gesange

grond .. wond .. rond

lont .. bont

narratief .. verlief

staar... waar ... daar ... klaar
 
vaas ... plaas ... gaas ... kaas ... klaas ... haas

seesand ... vaderland
 
vader ... nader

woord ... nood

woud ... benoud .. koud
 
lag .. prag .. krag .. sag

skaar ... gewaar
 
gevind ... gesind .... kind

na gehele ... ten dele

beslis ... gewis .. vernis

ontbeer .. gebeur
 
verontrus .. omnibus

vuil .... pruil ... kuil
 
skugter .... ontnugter
 
volbring ... besing ..gebring
 
granietgruis ... ystervuis .... hartskluis
 
koop ... hoop ... loop .. doop

versprei ..lei ...wei
 
geil ... gyl

loei .... bloei ... skroei

nooit ... ooit
 
vergewe ... strewe

omring ... versekering ...gesing ... herinneringe .. mymeringe

rang .. belang

mense ... wense
 
pens .. mens .. wens ... kens ... lens

kuns ... guns
 
faam ... naam ... skaam

heerlikheid .... begeerlikheid
 
hede .. begewe .... gebede ... skede ..lede

lemoene ... pampoene
 
kinners ... sinners ...klimmers

klein ... fyn ... skyn

stil ... wil .. gil ..kil

oorlaai ... versmaai ...kaai ... maai ... raai ... laai ... waai

heen .... ween ... weer .... protesteer .... geweer
 
krimineel ... alleen

handel ... wandel .. angel .. engel
 
snoer ... koer .. woer .. boer .. loer .. doer

dood ... nood
 
boek .. doek.. soek .. koek .. hoek

gil ... wil .. gril .. ril .. kil.. vriendin
 
soet .. goed .. hoek

volbring ... uitsondering ... loutering ....hakskeensening
 
voue ... kloue

natuur ... stuur ... guur ..vuur .. kultuur

juwele ... belowe ..

omtower ... power
 
ootmoed ... weemoed

monotoon ... selfoon

ekonoom ... ingenoom
 
God ... gebod

blinde ... skimme

welbehaaglik ... onverganklik

gaan ... traan .. baan ..waan
 
ywerige ... wyle

gekluisde .... gewaande .... gedroogde ... onverstaande ... bejaarde

beskou ... vertrou
 
sou .. . lou .. kou .. grou ... wou

see .. wee .. klee .. gee ...vree'

moed ... voet .. soet .. goed .. woed

rede .. vrede .. mede ...lede

woorde ... akkoorde .. gesmoorde ... vermoorde ... verfrommelde ...
 
are ... gare ... hare ... snare

note ... lote .. pote .. skote

geute .. neute
 
vreug ... deug .. verheug

reus ..kneus

is .. gewis

verlus .. gekus ... knus ... lus ... dus
 
fel ... hel .. skel

foute ... sorge
 
heet ... weet ... komeet .. skeet

bang ... lang .. gang ....gesang

sonder ... wonder

lat .. pad

galop ... kop .. sop
 
swaai ... slaai ... skaai .. raai .. waai .. kaai ... maai

klip .. krip .. tip ... slip ... lip .. glip .. trip .. sip .. snik
 
opdraend ... afdraend .... vraend
 
sketse ... etse .. esse .. lesse

bekende ... verwende .. verwonde .. gewonde

Reis ... vleis

huis .. luis .. kuis .. gruis .. ruis ... suis ... juis ... grys ..lys ..
 
daal ... bliksemstraal

veterane ... barbare .... ervare ... gevare .... kommentare

bles .. wes ... res .. les
 
grasspriet ... opskiet

kug ... sug .... vlug ... klug ... wurg
 
Luim ... ruim .. verkluim ... ruit

beertjies .... veertjies ... deurtjies .... gaatjies .... Markies
 
maatjies .. laaitjies ... draaitjies
 
toffie .... koffie

Hansie ... Griekie .... liedjie

spyt ... verwyt ... gesmyt

sterf .... werf .... gerf ... kerf ... nerf

gorrel .. borrel ... korrel

sprankelend .. wandelend

vaag .. waag ... staar.. klaar .. daal .. naar .. waar .. waak .. gaar .. dwaal ..

gedaan ... getaan ... waan ... bestaan ... ongedaan ... verslaan
 
strate .... gate ... nate ... nagelate

vergas .. verpas ...verkas ... oppas
 
intiem ... sinoniem

definitief .. primitief ... dief ... grief ... lief
 
lyk .. pryk

retoriek .... plastiek
 
groet ... roet ... soet ... woed
 
gebrand .... verstand .. bestand .. weerstand

gekneusde ... genade ... ongenade .... sade

ruik ... kruik ...gebruik
 
druppel .... knuppel ... huppel ... dubbel ... kruppel

krummel ... rommel
 
daal ... bliksemstraal

geraamte ... skaamte
 
grasspriet ... opskiet

inhoud / yskoud
 
impulsief / argief
 
mond / wond
 
val / gal
 
gebeur / skeur
 
vertel / waarwel
 
gons / bons
 
draai / waai
 
kas / las
 
word / kort
 
is / mis
 
geluk / pluk
 
versmoor / deurboor
 
male / kwale
 
verkoop / geloop / knoop
 
dink / blink
 
kyk / vergelyk
 
skyn / kwyn
 
straal / faal
 
soek / roep
 
dink / kind
 
vra / bekla
 
jou / gou
 
naam / saam
 
dood / groot
 
rug / klug
 
betas/ was
 
lig / vlug
 
ry / bly
 
Siel / verniel
 
heel / gesteel

lag / nag
 
slang / vang
 
rug / sug
 
swart / hart
 
krag / mag
 
loer / roer
 
uitgestrek / werk
 
gelos / kos
 
lees / vrees
 
vind / blind
 
rus / sus
 
skrik / ruk
 
deurmekaar / snaar
 
tap / lap
 
kraan / maan
 
dwelm / skelm
 
kiem / sien
 
dans / kans
 
verlei / kry
 
skuil / huil
 
kas / pas
 
paar / staar
 
gewil / verskil
 
vergaan / bestaan
 
ons / gons
 
saamdra / vra
 
lewe / strewe
 
toneel / steel
 
vergoed / voed
 
weer / sweer
 
ding / spring
 
hart / smart
 
siel / wiel
 
geld / smelt
 
vandaan / gaan
 
geluk / pluk
 
laat / vraat
 
vriend / gesiend
 
betaam / saam
 
vrou / hou
 
brand / skand
 
trap / stap
 
God / kot
 
spoed / woed
 
hom / dom
 
boek / soek
 
praat / baat
 
draai / waai
 
ontmoet / bloed
 
saak / laat
 
tap / vat
 
deel / speel
 
drup / begrip
 
byt / wegsmyt
 
oor / hoor
 
boek / soek
 
toegesluit / weggesmyt
 
lig / sig
 
gevoel / doel
 
my / jy
 
raak / kraak
 
nag / mag
 
betaal / kaal
 
weg / sleg
 
bang / wang
 
huil / vuil
 
loop / hoop
 
teer / seer
 
haar / vaar
 
gevou / onthou

Groentjie / pampoentjie / ‘n soentjie
 
Boontjie / verdiende loontjie
 
Gertjie-ertjie / voëltjie / geen vlerkie
 
Merkie / kerkie
 
Truitjie-uitjie / geluidjie
 
fnuikie / blom-struikie
 
wortel / uitgesortel / ontwortel / bortel
 
Tamatie “party” / g’n ratie

Sosatie / nie jou matie
 
Lê / hê
 
Mense / grense
 
Tone / klone
 
Gasvrou / getrou
 
Storm / norm
 
Beroof / kloof
 
Naar / sigaar
 
Indaba / Letaba / baba

Oggendreën / enorme seën
 
Verbind / goedgesind / goue lint / kind
 
Stefaantjie / karnallie
« Last Edit: May 01, 2012, 01:54:12 AM by Meraai vannie Baai »

Meraai vannie Baai

 • Guest
Re: Rymwoorde
« Reply #1 on: May 01, 2012, 01:53:09 AM »
RETROGRADE WOORDELYS / MET ERKENNING AAN: Bernard Nieuwoudt (woorde wat alfabeties gerangskik is volgens die laaste letters van die woorde, in plaas van die eerste letters)
 
'a'
 geldgogga
 ontwikkelingstadia
 kafeteria
 
'b'
 baobab
 middelrib
 ongelob
 
'd'
 geloofsdaad
 oorlogsmisdaad
 draad
 
 'e'
 aanbiedinge
 aanduidinge
 toevoeginge
 
EI
 versprei
 
oorsprei
 
uitsprei
 
kontrei
 
baccalaurei
 
livrei
 
knegslivrei
 
latei
 
pastei
 
plavei
 
gewei
 
hertegewei
 
uitgewei
 
afwei
 
melkwei
 
karwei
 
WOORDE WAT EINDIG MET: I
 amalfi
 
solfeggi
 
fungi
 
jogi
 
katalogi
 
ahi
 
bahuvrihi
 
delphi
 
hawaii
 
genii
 
primarii
 
denarii
 
internuntii
 
iraki
 
saki
 
rosaki
 
kaboeki
 
streptokokki
 
ski
 
kolinski
 
gewaterski
 
tsjaikowski
 
kali
 
joodkali
 
alkali
 
bytalkali
 
broomkali
 
halali
 
somali
 
australi
 
israeli
 
swahili
 
sikli
 
falli
 
vermicelli
 
machiavelli
 
emboli
 
gladioli
 
ravioli
 
poli
 
tripoli
 
fait accompli
 
ontwikkelingsmoontli
 
stimuli
 
cumuli
 
agami
 
salami
 
hippopotami
 
salmi
 
gummi
 
frangipani
 
timpani
 
rani
 
maharani
 
hindoestani
 
pakistani
 
bikini
 
minikini
 
mussolini
 
mini
 
domini
 
mikromini
 
termini
 
alumni
 
WOORDE WAT EINDIG MET: OI
hoipolloi
 
ooi
 
dooi
 
gedooi
 
pleidooi
 
slotpleidooi
 
jandooi
 
ontdooi
 
fooi
 
fielafooi
 
vierlafooi
 
mofooi
 
inskrywingsfooi
 
gooi
 
doodgooi
 
ahooi
 
hawerhooi
 
klawerhooi
 
grashooi
 
vasmaakooi
 
melkooi
 
bokooi
 
leeukooi
 
looi
 
teelooi
 
aanteelooi
 
gelooi
 
koggelooi
 
uitgelooi
 
konkelooi
 
konsertinaplooi
 
huidplooi
 
eendagmooi
 
popmooi
 
vermooi
 
sprokiesmooi
 
boerenooi
 
jongnooi
 
oujongnooi
 
bruinoognooi
 
swartoognooi
 
blouoognooi
 
WOORDE WAT EINDIG MET: F
 af
 
beter af
 
buite-af
 
nerf-af
 
bek-af
 
nek-af
 
keel-af
 
been-af
 
kop-af
 
haar-af
 
bas-af
 
gaaf
 
begaaf
 
onbegaaf
 
ongaaf
 
opgaaf
 
leeropgaaf
 
handhaaf
 
gehandhaaf
 
konkaaf
 
konveks-konkaaf
 
bikonkaaf
 
dubbelkonkaaf
 
bolkonkaaf
 
skaaf
 
ribskaaf
 
handskaaf
 
randskaaf
 
tandskaaf
 
rondskaaf
 
beskaaf
 
algemeen-beskaaf
 
onbeskaaf
 
hiperbeskaaf
 
oorbeskaaf
 
geskaaf
 
afgeskaaf
 
oorgeskaaf
 
deurgeskaaf
 
afskaaf
 
groefskaaf
 
grofskaaf
 
ploegskaaf
 
vellingskaaf
 
sponningskaaf
 
reiskaaf
 
speekskaaf
 
bankskaaf
 
blokskaaf
 
kraalskaaf
 
hobbelskaaf
 
riffelskaaf
 
kosynskaaf
 
verdiepskaaf
 
kuiperskaaf
 
oorskaaf
 
boorskaaf
 
deurskaaf
 
kaasskaaf
 
lysskaaf
 
soetskaaf
 
kantskaaf
 
byskaaf
 
laaf
 
gelaaf
 
konklaaf
 
outoklaaf
 
slaaf
 
joego-slaaf
 
geslaaf
 
galeislaaf
 
dobbelslaaf
 
dwelmslaaf
 
loonslaaf
 
joegoslaaf
 
negerslaaf
 
verslaaf
 
dwelmverslaaf
 
naaf
 
katrolnaaf
 
glynaaf
 
raaf
 
paraaf
 
braaf
 
seeraaf
 
graaf
 
agraaf
 
paragraaf
 
slotparagraaf
 
landgraaf
 
begraaf
 
herbegraaf
 
ingegraaf
 
opgegraaf
 
deurgegraaf
 
uitgegraaf
 
telegraaf
 
veldtelegraaf
 
druktelegraaf
 
afgraaf
 
burggraaf
 
kalligraaf
 
poligraaf
 
epigraaf
 
solarigraaf
 
stratigraaf
 
bakgraaf
 
markgraaf
 
masjiengraaf
 
ingraaf
 
eidograaf
 
geograaf
 
paleograaf
 
mimeograaf
 
choreograaf
 
tagograaf
 
biograaf
 
outobiograaf
 
radiograaf
 
kardiograaf
 
elektrokardiograaf
 
hagiograaf
 
bibliograaf
 
heliograaf
 
spektroheliograaf
 
historiograaf
 
leksikograaf
 
elektro‰nsefalograaf
 
daktilograaf
 
stilograaf
 
kristallograaf
 
ossillograaf
 
holograaf
 
demograaf
 
tomograaf
 
entomograaf
 
termograaf
 
seismograaf
 
kosmograaf
 
oseanograaf
 
stenograaf
 
himnograaf
 
fonograaf
 
ikonograaf
 
chronograaf
 
pornograaf
 
etnograaf
 
tipograaf
 
topograaf
 
barograaf
 
hidrograaf
 
higrograaf
 
meteorograaf
 
spektrograaf
 
stemspektrograaf
 
ellipsograaf
 
kinematograaf
 
litograaf
 
hektograaf
 
diktograaf
 
pantograaf
 
fotograaf
 
kartograaf
 
outograaf
 
opgraaf
 
skopgraaf
 
loopgraaf
 
ondergraaf
 
deurgraaf
 
verdigtingsgraaf
 
paltsgraaf
 
spitgraaf
 
uitgraaf
 
argitraaf
 
epitaaf
 
oktaaf
 
senotaaf
 
staaf
 
verbandstaaf
 
bindstaaf
 
goudstaaf
 
gestaaf
 
boekstaaf
 
inwerskaf
 
uitkaf
 
laf
 
blaf
 
veraf
 
graf
 
massagraf
 
familiegraf
 
praalgraf
 
keldergraf
 
oorlogsgraf
 
seemansgraf
 
rotsgraf
 
giraf
 
vooraf
 
straf
 
doodstraf
 
bestraf
 
naleef
 
beleef
 
onbeleef
 
hiperbeleef
 
oorbeleef
 
meeleef
 
geleef
 
nageleef
 
agterneef
 
sneef
 
reef
 
dreef
 
kreef
 
kluisenaarkreef
 
rivierkreef
 
skreef
 
verhef
 
meshef
 
knipmeshef
 
onthef
 
dief
 
stranddief
 
gouddief
 
perdedief
 
veedief
 
juweledief
 
hartedief
 
grafdief
 
deurklief
 
manlief
 
vaderlief
 
verlief
 
dolverlief
 
onverlief
 
smoorverlief
 
soetlief
 
tarief
 
riksjatarief
 
standaardtarief
 
ekskursietarief
 
doeanetarief
 
kostetarief
 
stembrief
 
vermaanbrief
 
beroepbrief
 
koopbrief
 
interrogatief
 
purgatief
 
inkohatief
 
inisiatief
 
leerinisiatief
 
groef
 
sandgroef
 
leigroef
 
geleigroef
 
kleigroef
 
kalkgroef
 
swaelgroef
 
steenkoolgroef
 
steengroef
 
instuif
 
opstuif
 
verstuif
 
gewuif
 
toegewuif
 
toewuif
 
twaalf
 
dukdalf
 
half
 
half-half
 
nagwolf
 
tierwolf
 
jutwolf
 
verwulf
 
limf
 
nimf
 
paranimf
 
seenimf
 
bergnimf
 
boomnimf
 
stroomnimf
 
bosnimf
 
triomf
 
uielof
 
bruilof
 
bloedbruilof
 
boerebruilof
 
koperbruilof
 
silwerbruilof
 
jakkalsbruilof
 
diamantbruilof
 
aartappellof
 
anilienkleurstof
 
karmynkleurstof
 
haarkleurstof
 
suurstof
 
kaasstof
 
jasstof
 
leesstof
 
tandbederf
 
sedebederf
 
taalbederf
 
beenbederf
 
kinderbederf
 
WOORDE WAT EINDIG MET: OOF
 doringkloof
 
bergkloof
 
diepkloof
 
opkloof
 
oopkloof
 
boskloof
 
verloof
 
onverloof
 
geoorloof
 
afgesloof
 
uitgesloof

beroof
 
maagderoof
 
seeroof
 
geroof
 
menseroof
 
gewurgroof
 
lugroof
 
kerkroof
 
lykroof
 
kinderroof
 
apostroof
 
teosoof
 
filosoof
 
deipnosoof
 
stoof
 
goudstoof
 
oliestoof
 
kolestoof
 
braaistoof
 
bekokstoof
 
koolstoof
 
smeulstoof
 
paraffienstoof
 
propstoof
 
gasstoof
 
kombuisstoof
 
spiritusstoof
 
WOORDE WAT EINDIG MET: H
 sjah
 
mishnah
 
cheetah
 
matzoh
 
WOORDE WAT EINDIG MET: CH
 sich
 
lynch
 
gelynch
 
stellenbosch
 
kitsch
 
nederduitsch
 
baruch
 
WOORDE WAT EINDIG MET T:
 bakplaat
 
dekplaat
 
grammofoonplaat
 
gedenkplaat
 
spalkplaat
 
sinkplaat
 
riffelsinkplaat
 
kookplaat
 
muskeljaat
 
predikaat
 
delikaat
 
selikaat
 
fabrikaat
 
plakkaat
 
goudbrokaat
 
advokaat
 
desperaat
 
boereraat
 
ruggraat
 
visgraat
 
ontgraat
 
emiraat
 
selibaat
 
skribaat
 
niobaat
 
stilobaat
 
akrobaat
 
probaat
 
isobaat
 
voorbaat
 
kandidaat
 
medekandidaat
 
soldaat
 
oud-soldaat
 
guerillasoldaat
 
seesoldaat
 
mandaat
 
jodaat
 
kordaat
 
konkordaat
 
oleaat
 
kalfaat
 
sulfaat
 
loodsulfaat
 
bisulfaat
 
fosbaat
 
agaat
 
renegaat
 
surrogaat
 
mensehaat
 
klassehaat
 
rassehaat
 
sektehaat
 
broederhaat
 
ketterhaat
 
plagiaat
 
kiaat
 
sekretariaat
 
notariaat
 
WOORDE WAT EINDIG MET:Y
 essay
 
uruquay
 
by
 
naby
 
perdeby
 
messelaarperdeby
 
appleby
 
digteby
 
naasteby
 
digsteby
 
halfby
 
regby
 
digby
 
heuningby
 
jongby
 
rugby
 
skolerugby
 
trekby
 
verneukby
 
hommelby
 
messelby
 
dolby
 
joggomby
 
allanby
 
naastenby
 
diepby
 
malkopby
 
skerpby
 
daarby
 
messelaarby
 
waarby
 
naderby
 
moederby
 
houtboorderby
 
hierby
 
houtkapperby
 
kapaterby
 
digterby
 
verby
 
motby
 
grootby
 
kortby
 
houtby
 
dy
 
abdy
 
gedy
 
uitgedy
 
kledy
 
gebenedy
 
voogdy
 
staatsvoogdy
 
aberfeldy
 
soldy
 
dagsoldy
 
russoldy
 
kandy
 
dwingelandy
 
hovaardy
 
koopvaardy
 
linkerdy
 
regterdy
 
proosdy
 
drosdy
 
uitdy
 
ikey
 
kimberley
 
adderley
 
anerley
 
bisley
 
jersey
 
dewey
 
hy
 
jy
 
siejy
 
seijy
 
hierjy
 
kolinsky
 
ly
 
bly
 
dankie-vader-bly
 
nably
 
gebly
 
nagebly
 
afgebly
 
stilgebly
 
skoolgebly
 
saamgebly
 
aangebly
 
ingebly
 
opgebly
 
oopgebly
 
oorgebly
 
tuisgebly
 
uitgebly
 
bygebly
 
dankiebly
 
wegbly
 
stilbly
 
skoolbly
 
saambly
 
aanbly
 
inbly
 
bobly
 
opbly
 
oopbly
 
bymekaarbly
 
agterbly
 
verbly
 
oorbly
 
tuisbly
 
sielsbly
 
uitbly
 
bybly
 
bely
 
gely
 
makely
 
gly
 
gegly
 
afgegly
 
teruggegly
 
ingegly
 
deurgegly
 
uitgegly
 
afgly
 
teruggly
 
ingly
 
vergly
 
deurgly
 
uitgly
 
verly
 
gevly
 
aangevly
 
neergevly
 
aanvly
 
neervly
 
my
 
vermy
 
albany
 
kapelany
 
beny
 
onbeny
 
artseny
 
veeartseny
 
drosteny
 
gekkerny
 
lekkerny
 
raserny
 
drosterny
 
spotterny
 
sotterny
 
slawerny
 
sny
 
nasny
 
besny
 
gesny
 
nagesny
 
afgesny
 
ingesny
 
opgesny
 
onoopgesny
 
spoorgesny
 
deurgesny
 
losgesny
 
uitgesny
 
afsny
 
terugsny
 
omsny
 
aansny
 
insny
 
fynsny
 
opsny
 
oopsny
 
baarmoedersny
 
veewagtersny
 
bokwagtersny
 
versny
 
spoorsny
 
deursny
 
messny
 
lossny
 
uitsny
 
bysny
 
cowboy
 
py
 
ropy
 
heerskappy
 
WOORDE WAT EINDIG MET: EU
kwarteeu
 
adieu
 
kieu
 
milieu
 
studentemilieu
 
leermilieu
 
kultuurmilieu
 
benieu
 
hernieu
 
vernieu
 
keu
 
biljartkeu
 
WOORDE WAT EINDIG MET: AU
 au
 
miaau
 
gemiaau
 
eisteddfodau
 
cadeau
 
tableau
 
rousseau
 
trousseau
 
chateau
 
niveau
 
kennisniveau
 
gemiau
 
mau-mau
 
esau
 
Woorde wat eindig op X:
 ex
 
sussex
 
prix
 
marx
 
aux
 
tableaux
 
chateaux
 
faux
 
dux
 
crux
 
WOORDE WAT EINDIG MET: Z
 laissez
 
jacquez
 
suez
 
ersatz
 
hertz
 
jazz

Woorde wat eindig met 'on'

armigidion
 
afweerkanon
 
inligtingsbron
 
koepon
 
beton
 
japon
 
ballon
 
balkon
 
bariton
 
baron
 
bastion
 
bateljon
 
Boston
 
Hamilton
 
Hebron
 
bron
 
Ceylon
 
Centorion
 
Morgenzon
 
Charleston
 
chaperon
 
karton
 
elektron
 
gallon
 
salon
 
horison
 
kameleon
 
ton
 
lewensbron
 
marathon
 
newton
 
neuron
 
neon
 
oliebron
 
oerbron
 
pardon
 
plafon
 
sjifon
 
vuurpeleton
 
weerballon
 
plankton
 
bruidsjapon
« Last Edit: May 01, 2012, 02:04:54 AM by Meraai vannie Baai »

Offline PM

 • Administrator
 • Meester
 • Posts: 9640
 • Gender: Female
Re: Rymwoorde
« Reply #2 on: May 02, 2012, 09:27:54 AM »
Baie dankie vir hierdie pragtige stuk Raaitjie.  Hier is werklik ure en ure se werk in om dinge baie makliker maak.  Ek lief jou!
Om te weet is om te verstaan.

Offline Meraai vannie Baai

 • Global Moderator
 • Wysgeer
 • Posts: 2964
 • Elke dag aan ons Geskenk, is 'n kosbare voorreg.
Re: Rymwoorde
« Reply #3 on: February 22, 2015, 06:32:42 AM »
'n Leser besig om hierdie woorde te print, kom loer ek ook eers gou weer wat was in die woordmandjie  :book1: Voel soos 'n leeftyd terug wat ons aan't oese was.

Offline Angelica

 • Regular Members
 • Hardebaard
 • Posts: 1674
 • Gender: Female
Re: Rymwoorde
« Reply #4 on: February 22, 2015, 12:40:17 PM »
Joewieeee... 
Het julle niks anders om te doen, soos om koek te bak of 'n tot hardehout te skink?
Maar dankie, Meraai, dis selfs vir Angelica interessant.
 :laughing4:
elle

Offline PM

 • Administrator
 • Meester
 • Posts: 9640
 • Gender: Female
Re: Rymwoorde
« Reply #5 on: March 05, 2015, 10:31:17 AM »
Dit is 'n ewigheid gelede.  Hoogtyd dat ons weer inspring.
Om te weet is om te verstaan.

Offline Meraai vannie Baai

 • Global Moderator
 • Wysgeer
 • Posts: 2964
 • Elke dag aan ons Geskenk, is 'n kosbare voorreg.
Re: Rymwoorde
« Reply #6 on: September 20, 2019, 11:26:24 PM »
Joewieeee... 
Het julle niks anders om te doen, soos om koek te bak of 'n tot hardehout te skink?
Maar dankie, Meraai, dis selfs vir Angelica interessant.
 :laughing4:

Giggel ek nou lekker. So tussen die bak en skink deur, rym en griffel ons diekant van die aardbol darem nog Engeltjie  :angel4: