Author Topic: Stylfigure  (Read 6442 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline PM

  • Administrator
  • Meester
  • Posts: 9469
  • Gender: Female
Stylfigure
« on: April 27, 2012, 04:37:43 PM »
Stylfigure:
Uitdrukking wat ʼn styleffek teweegbring deur ʼn besonder formulering of deur ʼn gebruik van ʼn woord, wat afwyk van die gewone, of deur afwyking van die gebruiklike sinsbou; nie letterlike, besondere gebruik van woorde met die doel om ʼn effek te bereik. 
Om te weet is om te verstaan.

Meraai vannie Baai

  • Guest
Re: Stylfigure
« Reply #1 on: September 09, 2012, 01:59:18 AM »
http://af.wikipedia.org/wiki/Arga%C3%AFsme
By hierdie skakel is 'n kosbare lys met alfabetiese voorbeelde  :love7:

’n Argaïsme (Grieks: Αρχαϊσμός = oud / uit die verlede) is ’n stylfiguur waarby die skrywer woorde gebruik wat nie meer algemeen gangbaar is nie. Ook die gebruik van ou of nagemaakte ou spelwyse kan betrek word.
 
In Afrikaans kan daar byvoorbeeld gebruik gemaak word van die spelling en taalgebruik van Nederlands vóór 1925, in ou Afrikaans/Kaap-Hollandse briewe, boeke, dagboeke, koerante, registers en gedigte, of van verskeie AWS-spelwyses (of unieke woordeboeke, soos dié van S.J. du Toit) uit ’n spesifieke tydperk.
 
Argaïsmes kan benut word om karakter aan ’n geskiedkundige roman of gedig te gee, romantiek of vernuwing aan tekste te bied, of om as teenvoeter vir clichés te dien. Voorts kan argaïsmes ook, indien dit herleef word, nuwe betekenisse toegevoeg word om leemtes by die eietydse samelewing se taalskat te vul.

Offline PM

  • Administrator
  • Meester
  • Posts: 9469
  • Gender: Female
Re: Stylfigure
« Reply #2 on: September 09, 2012, 08:43:43 AM »
Dankie Raaitjie, ek het nou 'n fees gehad deur daardie lys.  Daar is 'n klomp woorde wat ek nie eers ken nie. 
Sal so van tyd tot tyd daardeur gaan en opsoek in die HAT.  Dan kan ons altoos ook byvoeg.
Baie dankie vir die bydrae. 
Om te weet is om te verstaan.