Die Afrikaanse Forum

Digkuns => Digterminologie => Topic started by: PM on April 27, 2012, 04:09:28 PM

Title: Metafoor
Post by: PM on April 27, 2012, 04:09:28 PM
 Metafoor – me-ta-foor - Oordragtelike, figuurlike uitdrukking wat op 'n vergelyking of ʼn ooreenkoms berus. Waar ons die beeld in die plek van die eintlike voorstelling plaas, of die ooreenkoms tussen twee vergeleke voorwerpe suggereer; gebruik van 'n woord in 'n ongewone betekenis op grond van 'n vergelyking.
Bv. 'n Hart van klip.
Die oseaan van die lewe.
'n Wil van staal.
Die skip van die woestyn. (kameel)